Σχετικά με την Οn line διδασκαλία στην Έκθεση, Αρχαία ελληνικά, Λογοτεχνία και Λατινικά

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΥ

Α) Σ Υ Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΕ.Λ. ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ

Αρχικά, εντοπίζω τα κενά κάθε μαθητή, τα οποία τον βοηθώ να καλύψει, προσαρμόζοντας τη διδασκαλία μου στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του. Παράλληλα εξασκούνται στο νεοελληνικό λεξιλόγιο, στο οποίο συνήθως υπάρχουν μεγάλα κενά.

Κατόπιν οι μαθητές, είτε μόνοι τους είτε στο τέλος της διδασκαλίας, λύνουν τις ασκήσεις που τους έχουν δοθεί για εμπέδωση της θεωρίας και κατόπιν γράφουν έκθεση και απαντούν στις ερωτήσεις, τα οποία στέλνουν σε χειρόγραφη μορφή μέσω σαρωτή (scanner), ή σαν φωτογραφία στην καθηγήτρια, η οποία τα διορθώνει, επισημαίνει τα τυχόν λάθη και τους στέλνει τις παρατηρήσεις και τις διορθώσεις της.

Οι απορίες και τα ιδιαίτερα προβλήματα συζητούνται στην αρχή του επομένου μαθήματος.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γράφουν όσο πιο συχνά μπορούν γιατί δεν νοείται μάθημα έκθεσης χωρίς κείμενο του μαθητή.

Ειδικά, για τη Γ΄ Λυκείου οι περισσότερες εργασίες από τα μέσα Δεκεμβρίου είναι θέματα προηγουμένων Πανελληνίων για ψυχολογικούς και πρακτικούς λόγους. Αυτό οδηγεί στην:

  • Απόκτηση αυτοπεποίθησης

  • Απόκτηση εφοδίων για το βέλτιστο αποτέλεσμα στις εξετάσεις.

Ο μαθητής μέσα στο μάθημα ήδη αρχίζει να γράφει και να απαντά στα παλαιότερα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Παράλληλα εξασκείται στη λογοτεχνία με το νέο σύστημα συνεξέτασης. Πρώτα ασχολούμεθα με κάποια βασικά στοιχεία (Σχήματα λόγου, Μετρική – στιχουργική, Όροι Αφηγηματολογίας, Tα σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα, Συνοπτικό διάγραμμα της ιστορικής εξέλιξης της νεοελληνικής ποίησης, Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Παραδοσιακής και Μοντέρνας Ποίησης, ΑΛΛΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ και κατόπιν προχωράμε στα σχετικά κριτήρια της Τράπεζας Θεμάτων , ανάλογα βεβαίως με την τάξη του μαθητή.

Στις υπόλοιπες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου εξετάζουμε ενδελεχώς όλες τις έννοιες που έχουν και την διδακτέα ύλη. Επιδιώκουμε την κάλυψη όλων των κενών τους ώστε να πετύχουν στις προαγωγικές , στις Πανελλαδικές εξετάσεις αλλά και να χειρίζονται τέλεια τον προφορικό και γραπτό λόγο, απαραίτητο προσόν για όλη την μετέπειτα ζωή τους...

Β) Αρχαία ελληνικά
Για τις Πανελλήνιες εξετάσεις εστιάζουμε στο γνωστό και το άγνωστο κείμενο.
Στο γνωστό (Φιλοσοφικός λόγος –Φάκελος υλικού) ο μαθητής χρειάζεται να απαντήσει σε ερμηνευτικές και λεξιλογικές ερωτήσεις. Αρχικά μαθαίνει τα σημαντικά και έχοντας μελετήσει αυτά, μπορεί να καλύψει όλο το εύρος των ζητουμένων ερωτήσεων. Βεβαίως μελετά και ένα δικό μου πόνημα με τα παράγωγα-συνώνυμα-Αντώνυμα των ρημάτων του γνωστού κειμένου και τις απαντήσεις στο Φάκελο υλικού .

Για να ανταπεξέλθει στο άγνωστο κείμενο χρειάζεται να μελετήσει Γραμματική, Αρχαίο Λεξιλόγιο και Συντακτικό. Μόνο έτσι θα ανταποκριθεί επιτυχώς στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Αρχικά επομένως εμπεδώνει αυτά μέσα απο ασκήσεις για κάθε συντακτικό φαινόμενο μεταφράζοντας τα ζητούμενα και κατόπιν πηγαίνουμε στο άγνωστο, επιμένοντας στην ακριβή μετάφρασή του.


Στις υπόλοιπες τάξεις επιδιώκουμε την κάλυψη όλων των κενών τους ώστε να πετύχουν προαγωγικές , στις Πανελλαδικές εξετάσεις αλλά και να χειρίζονται τέλεια τον προφορικό και γραπτό λόγο...

Γ) Λ α τ ι ν ι κ ά (προετοιμασία από Β΄ λυκείου), και με το ν έ ο απαιτούμενο υλικό (ΡΩΜΑΙΟΓΝΩΣΙΑ,ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ),  το οποίο έχω δημιουργήσει. Eίναι ιδιαίτερα απαιτητικό μάθημα με τεράστια ύλη και χρειάζεται συντονισμένη μελέτη.

Αναλαμβάνω τη συγγραφή βοηθημάτων Γλώσσας, Αρχαίων, Λογοτεχνίας για Γυμνάσιο - Λύκειο και Γλώσσας- Ιστορίας για Δημοτικό
Μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο

Copyright © 2018 - 2021 mariafilologos.gr - All Rights Reserved. Κατασκευή ιστοσελίδας EzStore.gr