Σχετικά με την Οn line διδασκαλία στην Έκθεση, Αρχαία ελληνικά, Λογοτεχνία και Λατινικά

Α) Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία με ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Α) Νεοελληνική Γλώσσα: Αρχικά, εντοπίζω τα κενά κάθε μαθητή, τα οποία τον βοηθώ να καλύψει, προσαρμόζοντας τη διδασκαλία μου στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του. Παράλληλα εξασκούνται στο νεοελληνικό λεξιλόγιο, στο οποίο συνήθως υπάρχουν μεγάλα κενά.

Κατόπιν οι μαθητές, είτε μόνοι τους είτε στο τέλος της διδασκαλίας, λύνουν τις ασκήσεις που τους έχουν δοθεί για εμπέδωση της θεωρίας και κατόπιν γράφουν έκθεση και απαντούν στις ερωτήσεις, τα οποία στέλνουν σε χειρόγραφη μορφή μέσω σαρωτή (scanner), ή σαν φωτογραφία στην καθηγήτρια, η οποία τα διορθώνει, επισημαίνει τα τυχόν λάθη και τους στέλνει τις παρατηρήσεις και τις διορθώσεις της.

Οι απορίες και τα ιδιαίτερα προβλήματα συζητούνται στην αρχή του επομένου μαθήματος.Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γράφουν όσο πιο συχνά μπορούν γιατί δεν νοείται μάθημα έκθεσης χωρίς κείμενο του μαθητή.

Ειδικά, για τη Γ΄ Λυκείου οι περισσότερες εργασίες από τα μέσα Δεκεμβρίου είναι θέματα προηγουμένων Πανελληνίων για ψυχολογικούς και πρακτικούς λόγους. Αυτό οδηγεί στην:

  • Απόκτηση αυτοπεποίθησης

  • Απόκτηση εφοδίων για το βέλτιστο αποτέλεσμα στις εξετάσεις.

Ο μαθητής μέσα στο μάθημα ήδη αρχίζει να γράφει και να απαντά στα παλαιότερα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων.

 

Παράλληλα εξασκείται στη λογοτεχνία με το νέο σύστημα συνεξέτασης. Πρώτα ασχολούμεθα με κάποια βασικά στοιχεία (Σχήματα λόγου, Μετρική – στιχουργική, Όροι Αφηγηματολογίας, Tα σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα, Συνοπτικό διάγραμμα της ιστορικής εξέλιξης της νεοελληνικής ποίησης, Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Παραδοσιακής και Μοντέρνας Ποίησης, ΑΛΛΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ) και κατόπιν προχωράμε στα σχετικά κριτήρια, ανάλογα βεβαίως με την τάξη του μαθητή.

 

Στις υπόλοιπες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου εξετάζουμε ενδελεχώς όλες τις έννοιες που έχουν και την διδακτέα ύλη. Επιδιώκουμε την κάλυψη όλων των κενών τους ώστε να πετύχουν στις προαγωγικές , στις Πανελλαδικές εξετάσεις αλλά και να χειρίζονται τέλεια τον προφορικό και γραπτό λόγο, απαραίτητο προσόν για όλη την μετέπειτα ζωή τους... ΙΝΣ

 

 

Β) Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α

    

 

και

Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ

Αρχαία ελληνικά = Για τις Πανελλήνιες εξετάσεις εστιάζουμε στο γνωστό και το άγνωστο κείμενο. Στο γνωστό (Φιλοσοφικός λόγος) αλλά και στον Φ Α Κ Ε Λ Ο Υ Λ Ι Κ Ο Υ (ήδη έχω απαντημένες όλες τις ερωτήσεις στο νέο υλικό που προστέθηκε από εφέτος).

 

Κάθε διδακτική ενότητα συγκροτείται από ένα Κείμενο Αναφοράς (στο πρωτότυπο και σε μετάφραση), από ένα ή δύο Παράλληλα Κείμενα (σε μετάφραση) και από ένα ή περισσότερα Κείμενα Αυτενέργειας των μαθητών (στο πρωτότυπο), το άγνωστο κείμενο δηλαδή. Το Κείμενο Αναφοράς επιλέγεται ως αντιπροσωπευτικό για τον θεματικό άξονα.

 

Ο μαθητής χρειάζεται να απαντήσει σε:

Α. Τι λέει το κείμενο;

Β. Ας εμβαθύνουμε στο νόημα του κειμένου

Γ. Για τη γλώσσα του κειμένου

 

Αρχικά μαθαίνει τα σημαντικά και έχοντας μελετήσει αυτά, έχει τη δυνατότητα να καλύψει όλο το εύρος των ζητουμένων ερωτήσεων. Βεβαίως μελετά και ένα δικό μου πόνημα με τα παράγωγα-συνώνυμα-Αντώνυμα των ρημάτων του γνωστού κειμένου και με παράλληλα κείμενα για το Γνωστό.

 

Για να ανταπεξέλθει στο άγνωστο κείμενο χρειάζεται να μελετήσει Γραμματική, Αρχαίο Λεξιλόγιο, Συντακτικό και την εργογραφία Των Αττικών πεζογράφων, επειδή ζητείται πλέον και νοηματική-ερμηνευτική ερώτηση στο άγνωστο. Μόνο έτσι θα ανταποκριθεί επιτυχώς στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

 

Αρχικά επομένως εμπεδώνει αυτά μέσα απο ασκήσεις για κάθε συντακτικό φαινόμενο μεταφράζοντας τα ζητούμενα και κατόπιν πηγαίνουμε στο άγνωστο, επιμένοντας στην ακριβή μετάφρασή του, που έχει άριστα τις 4μονάδες στις 20 της συνολικής βαθμολογίας.

 

Στις υπόλοιπες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου εξετάζουμε ενδελεχώς όλα τα κείμενα και την διδακτέα ύλη με πλήθος ασκήσεων.

 

Γ) Λατινικά

Τα Λατινικά τώρα είναι προαιρετικό μάθημα και η διδασκαλία έχει περιοριστεί σε 1 διδακτικό έτος, ανεπαρκές βεβαίως , γιατί το μάθημα απαιτεί άριστη γνώση Μετάφρασης (Λεξιλογίου), Γραμματικής και Συντακτικού, η οποία είναι ευσύνοπτη (σύντομη και σαφής) για καλύτερη μελέτη του.

 

Παράλληλα επομένως με τα κείμενα εξασκούνται σε ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις των εξετάσεων.

 

Σημειωτέον ότι Γραμματική και Συντακτικό και στα δυο μαθήματα χρειάζονται συνεχή επανάληψη και εξάσκηση για να εμπεδωθούν πλήρως.

 

Αναλαμβάνω τη συγγραφή βοηθημάτων Γλώσσας, Αρχαίων, Λογοτεχνίας για Γυμνάσιο - Λύκειο και Γλώσσας- Ιστορίας για Δημοτικό
Μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο

Copyright © 2018 mariafilologos.gr - All Rights Reserved. Κατασκευή ιστοσελίδας EzStore.gr