Πώς εξετάζονται οι μαθητές

Ασκήσεις για εμπέδωση των γνώσεων έπειτα από κάθε μάθημα

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει ερωτήσεις που θα αφορούν την διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος. Στο επόμενο μάθημα θα εξετάζεται ο μαθητής στις ασκήσεις αυτές και θα λύνονται τυχόν απορίες που του δημιουργήθηκαν.

Οι εκθέσεις θα είναι χειρόγραφες, τουλάχιστον 2 φορές το μήνα, θα διορθώνονται και θα γίνεται συζήτηση με τον μαθητή για αποφυγή λαθών.

Διαγώνισμα σε κάθε κεφάλαιο/υπο-ενότητα
Στο τέλος κάθε κεφαλαίου ο μαθητής θα λαμβάνει ένα διαγώνισμα και θα καλείται να επισυνάψει ηλεκτρονικά με e-mail τις απαντήσεις του εντός 1 εβδομάδας, αν το μάθημα γίνεται μέσω skype.

Τελικό διαγώνισμα προσομοίωσης εξετάσεων
Όταν ολοκληρωθεί η ύλη των μαθημάτων και οι επαναλήψεις ο μαθητής θα λαμβάνει ένα διαγώνισμα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων ή γενικών εξετάσεων ανά τάξη, που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις, ασκήσεις από όλη την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων, θα ορίζεται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα και θα καλείται να στείλει τις απαντήσεις του με e-mail μετά το πέρας 3 ωρών, αν το μάθημα γίνεται μέσω skype.

Αναλαμβάνω τη συγγραφή βοηθημάτων Γλώσσας, Αρχαίων, Λογοτεχνίας για Γυμνάσιο - Λύκειο και Γλώσσας- Ιστορίας για Δημοτικό
Μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο

Copyright © 2018 - 2021 mariafilologos.gr - All Rights Reserved. Κατασκευή ιστοσελίδας EzStore.gr